19-05-06

Herbert vist niet achter het net : RTL mag inpakken.

Agentschap Telecom in Nederland, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, heeft de vergunning voor het frequentiegebruiksrecht van RTL FM ingetrokken. De vergunning gaat nu naar Mediasales Finland Oy. Dit is een direct gevolg van een uitspraak van de rechtbank Rotterdam van oktober 2005.

De rechtbank Rotterdam deed deze uitspraak in de juridische procedure die was ingesteld tegen de besluitvorming bij de verdeling van de commerciële omroepfrequenties in 2003. Specifiek gaat het om kavel A-9. De rechtbank oordeelde dat de toewijzing van het frequentiegebruiksrecht aan RTL FM niet op een deugdelijke motivering berustte en verzocht de Staat een nieuwe beslissing te nemen. Dientengevolge heeft de staatssecretaris van OCW de motivering van destijds heroverwogen. Daarbij heeft zij geconcludeerd dat het kavel ten onrechte aan RTL FM is toegewezen. Op basis van deze conclusie heeft zij de minister van Economische Zaken geadviseerd. Het Ministerie van Economische Zaken heeft het advies van OCW overgenomen. De nieuwe beslissing komt er op neer dat het kavel moet worden toegewezen aan Mediasales Finland Oy, Herber Visser dus..

RTL FM mag vanaf 8 juli 2006 geen gebruik meer maken van het frequentiegebruiksrecht vervat in kavel A9. De frequenties behoren vanaf dat moment toe aan Mediasales. Mediasales verwerft het kavel A9 voor €8000. Mediasales heeft de verplichting om voor 8 augustus 2006 radiouitzendingen te verzorgen. Het kavel A9 is een geclausuleerd kavel bestemd voor overwegend Nederlandstalige muziek.

In 2003 zijn de commerciële omroep frequenties verdeeld middels een vergelijkende toets met een financieel bod. De commissie Franken beoordeelde alle ingediende bedrijfsplannen en programmeringsvoorstellen. RTL 4 verwierf het kavel A9 voor € 23 miljoen.

14:12 Gepost door Diederik | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.