01-09-06

Vlaamse vrijheid.

Op voorstel van minister van Media, Geert BOURGEOIS, keurde de Vlaamse Regering vandaag een besluit goed dat een einde maakt aan de rechtsonzekerheid van tientallen regionale en lokale radiozenders. Het besluit herstelt, met terugwerkende kracht, een door de Raad van State deels geschorst besluit van de vorige Regering.

Het besluit dat de Vlaamse Regering vandaag goedkeurde is inhoudelijk identiek aan een besluit* van juli 2003. In december 2005 schorste de Raad van State, na klacht van onder andere de Franse Gemeenschap, dit besluit voor wat betreft 144 frequenties wegens onvoldoende coördinatie met de Franse Gemeenschap en omdat er geen voorafgaand advies was gevraagd aan de Raad van State. Door de schorsing verviel eensklaps de rechtsgeldigheid van 144 van de in totaal 365 Vlaamse radiofrequenties, net als de vergunning van de betrokken zenders. Onder de slachtoffers onder andere alle frequenties van Q-music, 4FM en van de regionale (provinciale) radiozenders.

Met het nieuwe besluit wordt het frequentiebesluit juli 2003 vervangen door een inhoudelijk identiek besluit dat met terugwerkende kracht zal gelden vanaf 25 juli 2003.
Het besluit werd deze keer echter wel aan de Raad van State voorgelegd. Daarenboven werd ook de eerdere kritiek van de Raad van State op de onvoldoende coördinatie met de Franse Gemeenschap beantwoord.

De Raad van State verleende het nieuwe besluit een positief advies. Ze oordeelde dat de Vlaamse Gemeenschap wel degelijk bevoegd is om radiofrequenties toe te wijzen ofwel na de totstandkoming van een samenwerkingsakkoord terzake - dit hier is niet het geval - ofwel eenzijdig, op voorwaarde dat de Vlaamse Gemeenschap daarbij niet op een onevenredige wijze de bevoegdheid doorkruist van de andere gemeenschappen om radiofrequenties binnen hun gebied toe te wijzen. De coördinatieprocedure is volgens de Raad van State achterhaald en overbodig door een wijziging van de federale wetgeving. Ook met de terugwerkende kracht van het besluit heeft de Raad geen probleem.

Minister Bourgeois reageert tevreden: "Het advies van de Raad van State is een enorme steun voor de Vlaamse Gemeenschap. Het erkent dat de Vlaamse Gemeenschap zonder voorafgaande coördinatie radiofrequenties kan toewijzen. Het belangrijkste is echter dat we, dankzij de terugwerkende kracht, voor de getroffen radiozenders volledig de rechtszekerheid herstellen. Zowel voor de toekomst als voor het verleden. Voor mij is dit opnieuw een stap vooruit in de ambitie om een volledig einde te maken aan de heersende etherchaos ".

* Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen dat kan worden erkend, en houdende de opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten en de frequenties die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen. (persbericht)

15:40 Gepost door Diederik in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

;-) Fijn weekend!

Gepost door: Moi | 01-09-06

De commentaren zijn gesloten.